เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ถวายกฐินสามัคคี ณ.วัดดอยแสงธรรม
By : ธุรการ_กองการศึกษา เมื่อ : 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 103   

นายสุริย์  เพ็งพันธ์ และนายสุทธิพงษ์   สิทธิขันแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมถวายองค์กฐิน ณ.วัดดอยแสงธรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ