เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ถวายกฐินสามัคคี ณ.วัดป่าบ้านเหล่า
By : ธุรการ_กองการศึกษา เมื่อ : 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 98   

นายสุริย์  เพ็งพันธ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  สมาชิกสภา  และพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมถวายกฐินสามัคคี ณ.วัดป่าบ้านเหล่า วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ