เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อ : 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 76   

นำโดย นายสุริย์ เพ็งพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

นางสาวจินตนา วงศ์เขื่อน รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นางธิตินันท์ กุยรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

และนายวิชาญ จินายะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในภาคเรียนที่ผ่านมา และเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ