เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ)
By : รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เมื่อ : 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 44   

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นำโดย นายสุริย์ เพ็งพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นางสาวจินตนา วงศ์เขื่อน รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า นางธิตินันท์ กุยรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ว่าที่ ร.ต.ภวรัญชน์ เงาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสินชัย พันธ์ประยูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายธนวัฒน์ มณีจันสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า นางสาวลัดดา มณีราษฎร์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และตัวแทนครูทุกระดับชั้น ได้จัดโครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในภาคเรียนที่ผ่านมา และเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆของโรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ) รวมถึงการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 🙏🏻ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา🙇‍♀️


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ