เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
พิธีเปิดป้ายที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดเชียงราย
By : งานพัฒนาชุมชน1 เมื่อ : 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 130   

วันที่ 15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยท่านนายกวีรชัย สุวรรณธาราเรือง(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า) พร้อมด้วยท่านสุทธิพงษ์ สิทธิขันแก้ว(รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า) และที่ปรึกษานายก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1(แม่เผื่อ) งานพัฒนาชุมชน  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดเชียงราย ณ ที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดเชียงราย บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย           
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ