เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 119   

ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กลั่นกรอง ตรวจสอบ กิจกรรมโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ  2567 วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ชั้น 2         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ