เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน RE-X-RAY
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 117   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน  RE-X-RAY ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ