เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กำหนดการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
By : มิ้น เมื่อ : 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  อ่าน : 138   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จะดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และ ให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข และให้ประชาชนได้รับบริการเชิงรุกเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านบริการผู้ด้อยโอกาส ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และด้านอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จึงขอกำหนดการรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการ  ตามวันเวลาและสถานที่ในการออกพบประชาชน  รายละเอียดกิจกรรมตามห้วงเวลา  ดังนี้         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ