เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
รับมอบถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร จำนวน 100 ชุด เก้าอี้สุขา จำนวน 200 ชุด สิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด
By : งานพัฒนาชุมชน1 เมื่อ : 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  อ่าน : 113   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าพาผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับมอบ ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร จำนวน 100 ชุด เก้าอี้สุขา จำนวน 200 ชุด สิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด เพื่อส่งต่อให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลน และผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท จาก นายสมาน - นางเพียงเพ็ญ  คุณากรไพบูลย์ศิริ  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ