เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
By : มิ้น เมื่อ : 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  อ่าน : 86   

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน  บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ในวันที่  12  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ