เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 กิจกรรมวัยใส ขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561  อ่าน : 1002   

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 กิจกรรมโครงการวัยใส ขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร โดยอบรมให้ความรู้แก่น้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ