เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
By : ธุรการ_กองการศึกษา เมื่อ : 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  อ่าน : 99   

การกำหนดเขตพื้นที่การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ) ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ