เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  อ่าน : 63   

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ