เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน)
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  อ่าน : 61   

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง,โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม,ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล จัดทำโครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน)          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ