เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567(มอบทรายอะเบท)
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567  อ่าน : 72   

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30น. นำโดย นางสาวจินตนา  วงศ์เขื่อน รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบทรายอะเบท ให้กับอสม.ทั้ง5หมู่บ้านเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ