เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ(EM)เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567  อ่าน : 30   

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมและรับน้ำหมักชีวภาพ (EM) โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ