เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
การจัดเก็บอัตราค่าน้ำประปาแบบอัตราก้าวหน้าและแยกประเภทกลุ่มผู้ใช้น้ำประปา
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  อ่าน : 1036   

การจัดเก็บอัตราค่าน้ำประปาแบบอัตราก้าวหน้าและแยกประเภทกลุ่มผู้ใช้น้ำประปา
         
         ตามเทศบัญญัติเรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ.2554 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 จากเดิมได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การบริการน้ำประปา พ.ศ. 2539 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ใช้แบบอัตราคงที่ 5 บาทต่อหน่วย

ตารางบัญชีอัตราการใช้น้ำและอัตราค่าน้ำประปา เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ช่วงการใช้น้ำ ลบ.ม./เดือน

ประเภทผู้ใช้น้ำ (บาท/ลบ.ม)

ที่อยู่อาศัย

ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก

รัฐวิสาหกิจธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

1-20

5 ไม่ต่ำกว่า 20 บาท

6 ไม่ต่ำกว่า 20 บาท

8 ไม่ต่ำกว่า 20 บาท

21-40

6

7

9

41-60

7

8

10

61-80

8

9

11

81-100

9

10

12

100 ขึ้นไป

10

11

13

 

ตัวอย่าง วิธีการคิดอัตราค่าน้ำประปาแบบอัตราก้าวหน้า
         บ้านนาย ก. เดือน เมษายน ใช้น้ำประปาจำนวน 67 ลบ.ม./เดือน

วิธีทำ
         ผู้ใช้น้ำประปา อยู่ในประเภทที่ 1 ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ

ช่วงการใช้น้ำประปา 1-20 ลบ.ม. จำนวน 20 ลบ.ม. x 5 บ./ลบ.ม.  = 100 บาท
ช่วงการใช้น้ำประปา 21-40 ลบ.ม. จำนวน 20 ลบ.ม. x 6 บ./ลบ.ม.  = 120 บาท
ช่วงการใช้น้ำประปา 41-60 ลบ.ม. จำนวน 20 ลบ.ม. x 7 บ./ลบ.ม.  = 140 บาท
ช่วงการใช้น้ำประปา 61-67 ลบ.ม. จำนวน 7 ลบ.ม. x 8 บ./ลบ.ม.  = 56 บาท

รวมราคาค่าน้ำประปา

 = 416 บาท

ค่าเช่ามาตร

  =     5 บาท

รวมทั้งสิ้น

  = 421 บาท


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ