เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล, เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ,เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  อ่าน : 700   

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาล, เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ,เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดช่วงอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเงินเดือน
และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
วันที่   18  กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล, เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ,เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562
วันที่  3   ตุลาคม  2562  เวลา 09.30 น. 

เอกสารแนบ 1.   พิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) [20200507114135.pdf]


เอกสารแนบ 2.   รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2/2562 [20200507114136.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ