เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563  อ่าน : 518   

ตามที่ ได้มีประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การประหยัดน้ำประปา ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้น ประกอบกับช่วงนี้ปริมาณน้ำดิบอ่างห้วยกั้งและสระหลวงปู่ขานแห้งขอด มีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน เทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์น้ำดิบจะมีมากขึ้นและทำการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนได้ เทศบาลตำบลบ้านเหล่าจึงจะทำการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนได้ตามปกติ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน  เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำประปา ด้วยการหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติมด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาล คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ