เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
By : กองคลัง เมื่อ : 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 424   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ 3,300,000.00 บาท จึงนำร่างเอกสารการประกวดราคาเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามระเบียบ ข้อ 45 นั้น

เอกสารแนบ 1.   ร่างประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20201216104217.pdf]


เอกสารแนบ 2.   ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [20201216104218.pdf]


เอกสารแนบ 3.   ร่าง TOR [20201216104219.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ