เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
E-Service ติดตามสถานะ ระบบแจ้งซ่อมแซมโครงสร้างด้านพื้นฐาน (คสพฐ.)
หมายเหตุ : สถานะ 1.รอดำเนินการ, 2.กำลังขออนุมัติ, 3.อนุมัติ รอคิวออกซ่อมแซม, 4.ออกไปซ่อมแซม, 5.ซ่อมแซมเรียบร้อย
ลำดับ
รายละเอียด
สถานะ
1 Service-ID : 35 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 22/11/2565 สถานที่ : บ้านทุ่งก่อ ม.4
บริเวณ : ถนนทางไปบ้านนำตกพัฒนา

[2/5]_กำลังขออนุมัติ

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ดวงจันทร์สิทธิคันแก้ว
วันที่แจ้ง 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_12:56:51
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
2 Service-ID : 34 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 12/11/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : ข้างบ้าน นางศรีจันทร์ คำแก่น

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_16:36:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
3 Service-ID : 33 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/11/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : ซอยหน้าบ้าน ผช เลิศชัย ราชคม

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565_15:05:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 3108
ใช้เวลา 198333 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
4 Service-ID : 32 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : สี่แยก บ้านนางบัวจันทร์ มุงมาตร และสามแยกวัดศรีดอยเรือง

ยกเลิก

หมายเหตุ  สภาพผิวถนนยังได้งานได้ปกติ
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:00:03
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 3108
ใช้เวลา 198341 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
5 Service-ID : 31 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : บริเวณหน้าบ้าน น.ส.จีรนัันท์ สมศักดิ์

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_14:56:01
วันที่ซ่อมเสร็จ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 3108
ใช้เวลา 198341 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
6 Service-ID : 30 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 27/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : ถนนในเขตหมู่ 6 ซอยหน้าบ้าน น.ส จีรนันท์ สมศักด์ ,หน้าบ้านนางบัวจันทร์ มุ่งมาตร ,ข้างวันศรีดอยเรือง

ยกเลิก

หมายเหตุ  คำร้องผิดประเภท
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : บุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_09:59:25
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา -6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
7 Service-ID : 29 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 22/10/2565 สถานที่ : บ้านทุ่งก่อ ม.4
บริเวณ : ชอยสี่และชอยห้าปากทางเข้าชอยชำรุดอยากให้ทางกองช่างไปดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : ดวงจันทร์สิทธิขันแก้ว
วันที่แจ้ง 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_12:31:17
วันที่ซ่อมเสร็จ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
8 Service-ID : 28 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 21/10/2565 สถานที่ : บ้านทุ่งก่อ ม.4
บริเวณ : ทางเข้าชอย 4ถนนเป็นครึ้นทางขึ้นถนนใหญ่

ยกเลิก

หมายเหตุ  ขอรับบริการเข้ามาซ้ำ
ปัญหาที่พบ : ช้อมถนนทางเข้าปากชอย4เป็นครึ้นมรีปัญหากับรถทุกชนิด
โดย : นายสุคำ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:42:52
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
9 Service-ID : 27 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 20/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12
บริเวณ : หน้าบ้านพ่อเฉย สัตธรรม

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:57:55
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
10 Service-ID : 26 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/10/2565 สถานที่ : บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน นางศรีไล ใจมิภักดิ์

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:35:53
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
11 Service-ID : 25 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 19/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11
บริเวณ : 1.ซอยเข้าข้าง ร.ร.อนุบาลเวียงเชียงรุ้งหน้าบ้านนางเยาวเรศ ศิริโม้ 2.ศาลารอรถตรงข้ามตลาดสดเทศบาล

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:24:32
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
12 Service-ID : 24 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 17/10/2565 สถานที่ : บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้าน กนกพร มั่นกุง

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟกระพริบ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_08:54:39
วันที่ซ่อมเสร็จ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
13 Service-ID : 23 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 10/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : หน้าประปา ถึงสะพานหน้าบ้านนางนราภัทร์ ขันคำ

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : นายบุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_10:02:33
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
14 Service-ID : 22 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/10/2565 สถานที่ : บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : หน้าบ้านแม่อุ้ยบุญ มณีวรรณ

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:01:35
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
15 Service-ID : 21 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 6/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่า ม.6
บริเวณ : ทางขึ้นไปวัดศรีดอยเรือง หน้าบ้านนายสมนึก ทองคำ

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : นายบุญทัน เงินสัจจา
วันที่แจ้ง 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_15:28:51
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
       
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
16 Service-ID : 20 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 6/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11
บริเวณ : ทางเข้าออกลานเต้นเอโรบิกตรงแยกไฟแดงหน้าตลาดสดเทศบาล

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_14:48:01
วันที่ซ่อมเสร็จ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 12 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
17 Service-ID : 19 : แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์
เมื่อ 6/10/2565 สถานที่ : บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : สามแยกข้างโรงเรียนเทศบาล1แม่เผื่อ

[3/5]_อนุมัติ รอคิว

หมายเหตุ  อยู่ในระหว่างจัดหาวัสดุก่อสร้าง
ปัญหาที่พบ : วางท่อระบายน้ำ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_09:18:00
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
       
18 Service-ID : 18 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 5/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11
บริเวณ : 1 หน้าร้านไอศครีมบ้านดอย 2 บ้านข้างโรงสีรั้วสีน้ำเงิน 3 บ้านตรงข้ามร้านกัดจังหมูกระทะ 4 หน้า น.พ.ค.35 ตรงป้ายลดความเร็ว 6 หน้าป้อม น.พ.ค.7 หน้าสาธารณะณะสุข 8 หน้าซอยข้าง ธกส.

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : สมชาติ ยานุ
วันที่แจ้ง 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_16:08:48
วันที่ซ่อมเสร็จ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
19 Service-ID : 17 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 4/10/2565 สถานที่ : บ้านแม่เผื่อ ม.4 ต.ดงมหาวัน
บริเวณ : บ้านนาง แดง คำจ้อย

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : จักรี มณีวรรณ
วันที่แจ้ง 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_09:12:05
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 3108
ใช้เวลา 198331 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
20 Service-ID : 16 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 2/10/2565 สถานที่ : บ้านเหล่าเจริญเมือง ม.12
บริเวณ : ซอยสระหนองบัว

[5/5]_ซ่อมแซมเรียบร้อย

หมายเหตุ 
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
โดย : ธนวัฒน์ มณีจันสุข
วันที่แจ้ง 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565_13:39:42
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 3108
ใช้เวลา 198333 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
จำนวนข้อความทั้งหมด 34 ข้อความ
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ