เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

E-Service ขออนุญาตใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ออนไลน์

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการระบบจองใช้งานสนามกีฬา

หมายเหตุ
1) การจัดการแข่งขันที่มีการหารายได้จากการจัดการแข่งขัน จะไม่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการทุกกรณี
2) การขอใช้สนามสำหรับการแข่งขันของเด็กนักเรียนในช่วงเวลาปกติ การยกเว้นค่าบริการจะต้องมีหนังสือขอใช้สถานที่จากสถานศึกษาเท่านั้น

แบบฟอร์มขอใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ออนไลน์
หมายเลขบัตรประชาชน
* จำเป็น
ชื่อ-นามสกุล
* จำเป็น
ที่อยู่หรือชื่อหน่วยงาน
* จำเป็น
โทรศัพท์
* จำเป็น
มีความประสงค์ขอใช้บริการ
* จำเป็น
สนามฟุตซอล (Futsal)
สนามฟุตบอล (Football)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
* จำเป็น
ระหว่างวันที่
* จำเป็น
   ถึงวันที่    
เวลา
* จำเป็น
   ถึงเวลา   
จำนวนผู้ข้าร่วมกิจกรรม
* จำเป็น
หมายเหตุ
** ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ **
   
 

  ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากเทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีความจำเป็นต้องติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามช่องทางที่ระบุไว้


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ