เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย

E-Service ขออนุญาตใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ออนไลน์

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการระบบจองใช้งานสนามกีฬา

 • การจองใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  เป็น E-Service หรือบริการทางระบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้มีความประสงค์ขอใช้งานสนามกีฬาของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 • ตรวจสอบตารางการจองใช้งานสนามกีฬา เพื่อสิทธิ์การใช้งานไม่ซ้ำกับผู้อื่น
  *** ทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่าขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการจองซ้ำกัน
  *** กรณีมีการจองซ้ำกัน ให้สิทธิ์ผู้จองลำดับแรกเป็นผู้ใช้งานสนามก่อน

 • โดยสามารถขอจองการใช้งานล่วงหน้าได้ (กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง)
 • คลิกอ่าน --> ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเรื่อง การใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2564

  ลำดับ

  รายการ

  ค่าธรรมเนียม
  ต่อชั่วโมง (บาท)

  1

  ค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสนามฟุตบอล
  1.1 วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลา  13.00 – 17.00  น.
  1.2 วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลา  17.00 – 19.00  น.
  1.3 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เปิดให้บริการ ยกเว้นหน่วยงานจะขอใช้บริการในการจัดแข่งขันทัวร์นาเม้น หรือกิจกรรมพิเศษ โดยทำการขออนุญาตต่อเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ก่อนดำเนินการ 5 วันทำการ


  ยกเว้นค่าบริการ
  200.-
  200.-

  2

  ค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสนามฟุตซอล
  2.1 วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลา  13.00 – 17.00  น.
  2.2 วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเวลา  17.00 – 19.00  น.
  2.3 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เปิดให้บริการ ยกเว้นหน่วยงานจะขอใช้บริการในการจัดแข่งขันทัวร์นาเม้น หรือกิจกรรมพิเศษ โดยทำการขออนุญาตต่อเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ก่อนดำเนินการ 5 วันทำการ


  ยกเว้นค่าบริการ
  200.-
  200.-


 • หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อได้ที่ กองการศึกษา 053-953118 ต่อ 21

หมายเหตุ
1) การจัดการแข่งขันที่มีการหารายได้จากการจัดการแข่งขัน จะไม่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการทุกกรณี
2) การขอใช้สนามสำหรับการแข่งขันของเด็กนักเรียนในช่วงเวลาปกติ การยกเว้นค่าบริการจะต้องมีหนังสือขอใช้สถานที่จากสถานศึกษาเท่านั้น

แบบฟอร์มขอใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ออนไลน์
หมายเลขบัตรประชาชน
* จำเป็น
ชื่อ-นามสกุล
* จำเป็น
ที่อยู่หรือชื่อหน่วยงาน
* จำเป็น
โทรศัพท์
* จำเป็น
มีความประสงค์ขอใช้บริการ
* จำเป็น
สนามฟุตซอล (Futsal)
สนามฟุตบอล (Football)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
* จำเป็น
ระหว่างวันที่
* จำเป็น
   ถึงวันที่    
เวลา
* จำเป็น
   ถึงเวลา   
จำนวนผู้ข้าร่วมกิจกรรม
* จำเป็น
หมายเหตุ
** ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ **
   
 

  ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากเทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีความจำเป็นต้องติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามช่องทางที่ระบุไว้


         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ