เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

E-Service ขออนุญาตใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ออนไลน์

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการระบบจองใช้งานสนามกีฬา

หมายเหตุ
1) การจัดการแข่งขันที่มีการหารายได้จากการจัดการแข่งขัน จะไม่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการทุกกรณี
2) การขอใช้สนามสำหรับการแข่งขันของเด็กนักเรียนในช่วงเวลาปกติ การยกเว้นค่าบริการจะต้องมีหนังสือขอใช้สถานที่จากสถานศึกษาเท่านั้น

แบบฟอร์มขอใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ออนไลน์
หมายเลขบัตรประชาชน
* จำเป็น
ชื่อ-นามสกุล
* จำเป็น
ที่อยู่หรือชื่อหน่วยงาน
* จำเป็น
โทรศัพท์
* จำเป็น
มีความประสงค์ขอใช้บริการ
* จำเป็น
สนามฟุตซอล (Futsal)
สนามฟุตบอล (Football)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
* จำเป็น
ระหว่างวันที่
* จำเป็น
   ถึงวันที่    
เวลา
* จำเป็น
   ถึงเวลา   
จำนวนผู้ข้าร่วมกิจกรรม
* จำเป็น
หมายเหตุ
** ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ **
   
 

  ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากเทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีความจำเป็นต้องติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามช่องทางที่ระบุไว้


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher    ล็อกอินเว็บไซต์ |   ล็อกอินสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ